Milloin luoton irtisanominen on mahdollista

Luoton ottamista harkitessa, on viisasta selvittää myös, onko luoton irtisanominen mahdollista ja mitä ehtoja sille on asetettu.

Yleensä irtisanominen edellyttää ainoastaan erillistä ilmoitusta asiasta ja se on mahdollista tehdä missä vaiheessa tahansa tai 14 vuorokauden sisällä siitä, kun sopimus on vastaanotettu tai laadittu. Tämä riippuu kuitenkin myös luottotyypistä.

Luoton irtisanomiselle on olemassa useita syitä, mutta yksi yleisimmistä on oman taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Maksukyky ei ole enää samalla tasolla kuin ennen, ja on ehkä syytä miettiä, onko luoton irtisanomisesta helpottamaan tilannetta.

On myös olemassa useita sovelluksia, joista saattaa olla avuksi oman taloustilanteen kartoittamiseen ja suunnitelmien laatimiseen.

Luottotyyppejä on useita erilaisia. Muun muassa jatkuvalla luotolla, tarkoitetaan asiakkaan käytettävissä olevaa tiettyä lainasummaa, jonka hän voi päättämissään määrin ottaa käyttöönsä, esimerkiksi laskujen maksuun tai matkusteluun. Lainasopimuksen uudelleen solmimiseen ei siis ole tarvetta, vaan laina on jo ikään  kuin myönnetty kokonaisuudessaan, sopimusta tehdessä. Tällainen luotto on yleensä mahdollista irtisanoa missä vaiheessa tahansa. Irtisanomisaika on korkeintaan kuukauden mittainen, eikä erillisten maksujen periminen ole luvallista. Lainanhoidosta aiheutuneet säännölliset kulut, jotka ovat syntyneet ennen lainan irtisanomista, on hoidettava normaalisti. Luotonmyöntäjän tulee kuitenkin palauttaa ennakkoon perityt maksut, jotka koskevat irtisanomisen jälkeistä aikaa.

Muista aina kilpailuttaa lainat – etenkin kun haet lainaa pankista tai yhdistät lainoja.

Myös luotonantajalla on oikeus purkaa jatkuvaa luottoa koskeva sopimus. Asiakas ei kuitenkaan tällöin ole velvollinen suorittamaan luoton loppusummaa kerralla, vaan luotonhoito jatkuu normaalisti sen ehtoja noudattaen, kunnes koko velkasumma on maksettu. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan irtisanomisesta sähköisesti tai kirjallisesti. Luottosopimukseen on yleensä merkitty luotonantajan oikeudesta esimerkiksi sulkea luottokortti ja näin ollen estää velallista käyttämästä jatkuvaa luottoaan. Tässäkin tapauksessa luotto maksetaan takaisin noudattaen sopimuksen ehtoja eikä luotonmyöntäjällä ole oikeutta eräännyttää velkaa kokonaisuudessaan.

 

Kuluttajaluotolla tarkoitetaan esimerkiksi kulutusluottoa, asuntolainaa tai opintolainaa. Vaikka asuntolaina kuuluu kuluttajaluottoihin, koskee sitä usein omat, erityissäännökset. On myös olemassa erillinen, kuluttajansuojalaki, joka säätelee kuluttajaluottosopimuksia.

Tässäkin tapauksessa sopimus on mahdollista peruuttaa 14 vuorokauden sisällä sen saamisesta tai laatimisesta. Irtisanomista ei tarvitse perustella, mutta siitä on annettava ilmoitus, joko sähköpostitse tai kirjallisesti. Mikäli ehdoissa mainitaan, voi luotonantaja periä korvausta irtisanomisesta.

Kuluttajaluoton irtisanomistapauksessa, kuluttaja maksaa jäljellä olevan velan, kuten sopimuksessa on mainittu.

Mikäli kulutusluotto jää jostain syystä maksamatta, on luotonantajalla mahdollisuus joko lähteä itse perimään lainaa tai luovuttaa se perintätoimistolle.

Kuluttajan maksettavaksi lankeaa myös kohtuulliset, perinnästä aiheutuvat kulut riippumatta siitä, kuka loppukädessä luottoa perii.

Kuluttajaluotto vanhenee yleensä kolmen vuoden kuluessa. Vanhentuminen kuitenkin alkaa alusta, eli katkeaa, aina silloin kun lainaa lyhennetään tai laina muulla tavalla tunnustetaan.

 

Lainoja on hyvä vertailla ennen luottosopimuksen allekirjoittamista  ja selvittää myös käytännöt koskien ongelmatilanteita, kuten lainan maksuun liittyviä vaikeuksia. Tällöin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja saadaan realistisempi kuva siitä, kuinka lainan hoidosta on mahdollista selvitä myös taloudellisia muutoksia kohdatessa.