Sijoittajan vero-opas

Vuonna 2017 pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron menevältä osalta pääomatulojen veroprosentti on 34 %.

Luovutusvoittoa tai myyntivoittoa muodostuu, kun kiinteistö, arvopaperit tai muu omaisuus myydään tai vaihdetaan ostohintaa korkeammalla hinnalla. Myynnissä tai vaihdossa voi olla käytetty rahan lisäksi muitakin vastikkeita.

Myyntivoitto voidaan laskea kahdella eri tavalla, joista kannattaa valita itselle edullisempi. Ensimmäinen tapa on vähentää luovutushinnasta hankintameno sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Hankintameno on esimerkiksi kauppahinta, jolla on esimerkiksi hankkinut kiinteistön ja hankintamenoina voi vähentää vaikkapa kiinteistönvälittäjän myyntipalkkion ja asiakirjakulut.

Toinen tapa on käyttää hankintameno-olettamaa, joka vähennetään luovutusvoitosta. Se on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos on omistanut omaisuuden vähintään 10 vuotta ja 20 prosenttia, jos omistusaika jää tämän alle. Hankintameno-olettamaa käytettäessä ei saa enää vähentää mitään muita hankintamenoja ja kuluja.

Kaikista luovutusvoitoista ei kuitenkaan tarvitse maksaa veroja. Jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa, ne saa pitää verovapaasti.

Osinkojen ja vuokratulojen verotus

Pörssiyhtiöiden osakesäästäjien osingot ovat 15 prosentin osalta verovapaata ja lopusta 85 prosentista menee pääomatulo. Se koskee yksityishenkilöitä ja kuolinpesiä. Osingoista verotetaan joko 25,5 % tai 28,9 %. Osingon saajan ei siitä itse tarvitse huolehtia, vaan pörssiyhtiö pidättää ja tilittää verottajalle ennakonpidätyksenä sen. Jos osinkoa saa muusta kuin julkisesti noteeratusta pörssiyhtiöstä, lasketaan verotettava summa osakkeen matemaattisen arvon perusteella. Osingosta on 25 % veronalaista pääomatuloa enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta 150 000 euroon asti. Jos osingon määrä ylittää tuon summan, ylittävää osuutta verotetaan 85 %:n mukaan. Osingosta 75 % veronalaista ansiotuloa on osa, joka ylittää 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta. Matemaattinen arvo lasketaan edellisen kalenterivuoden viimeisen tilinpäätöksen mukaan lasketun yhtiön nettovarallisuus jakamalla ulkona olevien osakkeiden määrällä.

Myös vuokratuloja verotetaan pääomatuloina. Vuokratuloista voi vähentää kaikki kulut, jotka ovat aiheutuneet niiden hankkimiseksi. Esimerkiksi hoitovastike tai kiinteistövero ovat sellaisia kuluja. Hankintamenoa ei kuitenkaan voi vähentää pääomatuloista. Myös erilaiset vuosikorjauskulut kuten uuden jääkaapin hankkiminen sijoitusasuntoon, voi vähentää verotuksessa.

https://www.veronmaksajat.fi/Sijoittaminen/Myyntivoitto-eli-luovutusvoitto/

https://www.veronmaksajat.fi/Sijoittaminen/Vuokratulojen-verotus/